Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie :)::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie :)::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie :)::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie :)::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie :)

Informacja wójta Gminy Ostrów Mzowiecka z dnia 31 stycznia 2018r. o terminach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w rou szkolnym 2018/2019.

Informacja  wójta Gminy Ostrów Mzowiecka z dnia 31 stycznia 2018r. o terminach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym do publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Ostrów Mazowiecka na rok szkolny 2018/2019.

Poniżej w załączniku prezentujemy całość dokumentu dotyczącego rekrutacji do pobrania:

rekrutacja_uczniow_do_klasy_I_szkoły_postawowej_i_oddzialu_przedszkolnego_w_r_sz_2018_2019.docx