Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie :)::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie :)::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie :)::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie :)::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie :)

B&N

Opis Programu B&N

   

Raport z realizacji Programu profilaktycznego B&N – rok 2015

Formy działalności – przeprowadzone działania
a. propagowanie mody na używanie elementów odblaskowych na drogach wszystkich kategorii w obszarze zabudowanym i niezabudowanym.

- wykonanie ulotek informacyjnych dla mieszkańców okolicznych miejscowości i umieszczenie ich w skrzynkach pocztowych

-szkolny konkurs na projekt odblasku

- szkolny ,,Dzień Odblasku” pod hasłem ,,Najnowszy trend w modzie – bądź widoczny na drodze”

-pamiętanie o odblaskach podczas wycieczek rowerowych ( do Broku klas VI) i pieszych

-odblask jako nagroda w szkolnych konkursach


b) promowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,

- przygotowanie uczniów klasy IV do egzaminu na kartę rowerową

-przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową

- pogadanki na godzinach wychowawczych

- gazetki na korytarzu szkolnym

c) prowadzenie spotkań o charakterze profilaktycznym,

-spotkania z Policją nt. bezpiecznego wypoczynku(czerwiec), bezpiecznej drogi do szkoły(wrzesień)

-spotkanie z ratownikiem WOPR (czerwiec)

- praktyczne ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej- pan Cezary Pałubiński- Dzień Bezpieczeństwa, Drużyna harcerska – PSP w Ostrowi Maz i firma KURSMED

-spotkanie z żołnierzem- majorem  Andrzejem Komorowskim
d) organizowanie konkursów tematycznych związanych z celami kampanii,

-gminny konkurs BRD – drużyna gimnazjum II miejsce, indywidualnie Miłosz Żabik III miejsce , Krystian Komorowski –IV miejsce

-udział w powiatowym konkursie udzielania pierwszej pomocy i strzeleckim

- konkursy plastyczne organizowane przez Powiatowe Biuro Zarządzania Kryzysowego i  KRUS

- szkolny konkurs BRD w ramach karty rowerowej
e) nawiązanie współpracy pomiędzy szkołą a podmiotami i organizacjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

- współpraca z: Urzędem Gminy Ostrów Mazowiecka , Starostwem Powiatowym , Bankiem Spółdzielczym, Gminną Biblioteką Publiczną

 

Ponadto: Pamiętamy o bezpieczeństwie ekologicznym ( zebraliśmy we wrześniu 210kg baterii, zbiórka makulatury przerosła nasze oczekiwania, a marsz ekologiczny ulicami Komorowa w ramach kampanii ,,Listy do Ziemi” na długo pozostanie w pamięci mieszkańców.

Pamiętamy o ofiarach wypadków drogowych. We wrześniu odbył się apel  poświęcony pamięci zmarłego tragicznie kolegi Maćka Dąbrowskiego.